Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Introducere

1.1. Introducere

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a informa vizitatorii și utilizatorii site-ului www.hotelandrescraiova.ro despre modalitatea în care colectăm, utilizăm, protejăm și divulgăm datele personale. Această politică explică drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale și cum puteți exercita aceste drepturi. Ne angajăm să respectăm și să protejăm intimitatea vizitatorilor și să ne conformăm cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub numele de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

1.2. Definiții

În cadrul acestei politici, următorii termeni au următoarele semnificații:

 • „Date personale”: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

 • „Prelucrarea”: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • „SC RO ANCA SRL (Hotel Andres)”, „noi”, „ne” și „al nostru” se referă la proprietarul și operatorul site-ului www.hotelandrescraiova.ro.

 • „Vizitator” sau „utilizator” se referă la orice persoană care accesează sau utilizează site-ul www.hotelandrescraiova.ro.

2. Colectarea datelor personale

2.1 Tipuri de date colectate

Hotel Andres poate colecta și prelucra următoarele tipuri de date personale:

 • Informații de identificare, cum ar fi nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, data nașterii și adresa de domiciliu;
 • Detalii legate de rezervări, cum ar fi data sosirii și plecării, numărul de persoane și preferințele speciale;
 • Informații de plată, inclusiv numărul cardului de credit/debit și datele de facturare;
 • Date privind utilizarea site-ului, cum ar fi adresa IP, tipul de dispozitiv și browser, paginile vizitate și durata vizitei;
 • Orice alte informații pe care le furnizați în mod voluntar, cum ar fi feedback-ul, întrebările sau solicitările adresate prin intermediul formularului de contact sau al sistemului de rezervări.

2.2. Modalități de colectare a datelor

Colectăm date personale prin următoarele metode:

 • Direct de la dumneavoastră, atunci când completați formularele de pe site, faceți rezervări, solicitați informații sau vă abonați la newsletter-ul nostru;
 • Prin utilizarea tehnologiilor de monitorizare, cum ar fi cookie-uri și alte tehnologii similare, care colectează informații despre utilizarea site-ului și preferințele dumneavoastră;
 • Prin terți, cum ar fi platformele de rezervări online, agențiile de turism sau partenerii noștri, atunci când rezervați serviciile noastre prin intermediul acestora.

2.3. Scopul colectării datelor

Colectăm și prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

 • Procesarea și gestionarea rezervărilor și a cererilor de informații;
 • Îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site și personalizarea serviciilor oferite;
 • Trimiterea de comunicări și oferte promoționale, cu acordul dumneavoastră;
 • Analiza și optimizarea performanței site-ului și a conținutului acestuia;
 • Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi păstrarea evidențelor și furnizarea de informații autorităților competente, atunci când este necesar.

3. Utilizarea datelor personale

3.1. Cum folosim datele personale

Folosim datele personale colectate în următoarele moduri:

 • Pentru a vă oferi serviciile solicitate, cum ar fi procesarea rezervărilor, furnizarea de informații și răspunsul la întrebări;
 • Pentru a vă trimite comunicări și actualizări legate de rezervările dumneavoastră, precum și oferte speciale și promoții, dacă v-ați dat consimțământul;
 • Pentru a analiza și îmbunătăți performanța și funcționalitatea site-ului, a personaliza conținutul și a vă oferi o experiență de navigare optimă;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale și a coopera cu autoritățile competente în cazul unor anchete sau cereri legale.

3.2. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor personale se bazează pe următoarele temeiuri legale:

 • Executarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale, cum ar fi prelucrarea rezervărilor și furnizarea de informații înainte de efectuarea unei rezervări;
 • Consimțământul dumneavoastră, în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru a primi comunicări și oferte promoționale sau pentru utilizarea de cookie-uri și tehnologii similare;
 • Interesul legitim al Hotel Andres, cum ar fi îmbunătățirea și optimizarea site-ului, analiza comportamentului vizitatorilor și prevenirea fraudelor;
 • Respectarea obligațiilor legale și cooperarea cu autoritățile competente.

3.3. Destinatarii datelor personale

Datele personale colectate pot fi divulgate următorilor destinatari:

 • Furnizorii de servicii și partenerii implicați în procesarea rezervărilor, gestionarea plăților și prestarea serviciilor solicitate;
 • Autoritățile competente, atunci când este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a coopera în cadrul anchetelor și cererilor legale;
 • Alți terți, cu acordul dumneavoastră expres, în cazul în care informațiile ar fi transferate în scopuri specifice.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt mod datele personale colectate către terți fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute în această politică de confidențialitate.

4. Transferul de date personale

4.1. Transferuri internaționale de date

În cazul în care transferăm date personale către țări din afara Spațiului Economic European (SEE), ne asigurăm că transferul este efectuat în conformitate cu prevederile GDPR și că există garanții adecvate pentru protejarea datelor personale, cum ar fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, deciziile de adecvare sau mecanismele Privacy Shield.

4.2. Măsuri de securitate

Ne angajăm să protejăm datele personale colectate și să implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, modificarea, divulgarea sau distrugerea acestora. Aceste măsuri pot include:

 • Utilizarea criptării datelor în tranzit și la stocare;
 • Protejarea accesului la sistemele noastre cu parole puternice și autentificare multi-factor;
 • Limitarea accesului la datele personale doar la angajații și partenerii care au nevoie de aceste informații pentru a-și îndeplini atribuțiile;
 • Păstrarea datelor personale pe servere securizate și protejate de atacuri informatice.

5. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi cu privire la datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră:

5.1. Accesul la datele personale

Aveți dreptul să solicitați o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și informații despre modul în care acestea sunt prelucrate.

5.2. Rectificarea datelor personale

Aveți dreptul să solicitați corectarea oricăror informații inexacte sau incomplete despre dumneavoastră.

5.3. Ștergerea datelor personale (dreptul la "a fi uitat")

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau dacă ați retras consimțământul.

5.4. Limitarea prelucrării datelor personale

Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor personale în anumite situații, cum ar fi atunci când contestați exactitatea acestora sau dacă obiectați la prelucrarea lor.

5.5. Portabilitatea datelor personale

Aveți dreptul să solicitați transferul datelor personale către dumneavoastră sau către un alt responsabil de prelucrare, într-un format structurat, utilizat în mod curent și lizibil de mașină.

5.6. Obiecția la prelucrarea datelor personale

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale în anumite situații, cum ar fi atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Hotel Andres și există motive legate de situația dumneavoastră specifică.

5.7. Retragerea consimțământului

În cazul în care prelucrarea datelor personale se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

5.8. Depunerea unei plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor din țara dumneavoastră, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor personale încalcă GDPR.

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact furnizate în secțiunea 7. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile de la primirea acestora.

6. Păstrarea și securitatea datelor personale

6.1. Păstrarea datelor personale

Hotel Andres păstrează datele personale colectate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, pentru a respecta obligațiile legale, pentru a soluționa eventualele litigii sau pentru a răspunde solicitărilor autorităților. Perioada de păstrare a datelor personale poate varia în funcție de tipul datelor și scopul prelucrării. La expirarea perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse sau anonimizate în conformitate cu reglementările aplicabile.

6.2. Securitatea datelor personale

Hotel Andres acordă o importanță deosebită securității datelor personale și ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date împotriva pierderii, accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii. Aceste măsuri pot include, dar nu se limitează la:

 • Criptarea datelor atât în timpul transmiterii, cât și în timpul stocării;
 • Implementarea de politici și proceduri de securitate în cadrul organizației, inclusiv accesul restricționat la datele personale și instruirea personalului în domeniul protecției datelor;
 • Utilizarea unor sisteme de monitorizare și detectare a amenințărilor pentru a preveni și a aborda incidentele de securitate;
 • Actualizarea continuă a software-ului și a infrastructurii tehnice pentru a răspunde evoluției amenințărilor și a vulnerabilităților.

Este important să menționăm că nu există o metodă de transmitere sau stocare a datelor care să fie 100% sigură. În timp ce ne străduim să protejăm datele personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. În cazul în care suferim o încălcare a securității datelor care prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, vom informa autoritatea de supraveghere relevantă și persoanele afectate, în conformitate cu prevederile GDPR.

7. Cookies și tehnologii similare

7.1. Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, telefon mobil sau tabletă) atunci când vizitați un site web. Acestea permit site-ului să recunoască dispozitivul dumneavoastră și să stocheze anumite informații despre preferințele sau acțiunile dumneavoastră pe site.

7.2. Cum folosim cookie-urile

Hotel Andres folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului, a personaliza conținutul și a analiza traficul. Acestea ne permit să înțelegem mai bine cum utilizatorii interacționează cu site-ul și să ne ajute să îmbunătățim experiența utilizatorului. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a oferi publicitate relevantă și personalizată, atât pe site-ul nostru, cât și pe site-uri terțe.

7.3. Gestionarea cookie-urilor

Puteți să vă gestionați preferințele privind cookie-urile în orice moment, accesând setările browserului dumneavoastră sau prin intermediul paginii noastre dedicate cookie-urilor. Rețineți că dezactivarea anumitor cookie-uri poate afecta funcționalitatea site-ului și experiența dumneavoastră de navigare.

8. Modificări ale politicii de confidențialitate

Hotel Andres își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment pentru a reflecta schimbări în practicile noastre de prelucrare a datelor personale, modificări ale legilor și reglementărilor aplicabile sau pentru a se conforma cu recomandări ale autorităților de supraveghere.

Orice modificare a politicii de confidențialitate va fi aplicabilă de la data publicării pe site-ul nostru. Continuarea utilizării site-ului după publicarea oricăror modificări ale acestei politici de confidențialitate va fi considerată drept acceptarea acestor modificări. 

8.1. Actualizări și notificări

Pentru a ne asigura că utilizatorii noștri sunt informați în legătură cu orice modificări sau actualizări ale politicii de confidențialitate, vom implementa următoarele măsuri:

 • Vom afișa un anunț clar și vizibil pe site-ul nostru pentru o perioadă rezonabilă de timp după orice modificare semnificativă a politicii de confidențialitate.
 • În cazul în care avem adrese de e-mail ale utilizatorilor noștri, vom trimite notificări prin e-mail cu privire la modificările semnificative ale politicii de confidențialitate.
 • Vom include o referire la data ultimei actualizări a politicii de confidențialitate în partea de sus sau de jos a acestui document.

Vă recomandăm să verificați periodic această politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu eventualele modificări. Dacă sunteți de acord cu modificările aduse politicii de confidențialitate, nu este necesar să faceți nimic în plus; continuarea utilizării site-ului va fi considerată drept acceptarea acestor modificări.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse politicii de confidențialitate, vă rugăm să încetați utilizarea site-ului nostru și să ne contactați pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR.

9. Contact

Dacă aveți întrebări, sugestii sau plângeri legate de politica de confidențialitate, de prelucrarea datelor personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în conformitate cu GDPR, vă rugăm să ne contactați prin următoarele mijloace:

Numele companiei: SC RO ANCA SRL, cu adresa in B-dul. 1 Mai, Nr. 23, Craiova, Dolj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J16/618/2000, având codul unic de înregistrare RO13572020, E-mail: andreshotel.craiova@yahoo.com, Telefon: +40 722 448 071.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în domeniul protecției datelor personale, dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale nu respectă prevederile GDPR. În România, autoritatea de supraveghere competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Contactul și informațiile detaliate despre procedura de depunere a unei plângeri pot fi găsite pe site-ul oficial al ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

Trimite rezervarea

Trimite rezervarea

Trimite rezervarea

Trimite rezervarea

Trimite rezervarea

Trimite rezervarea